رباعیات خیام
آهنگ‌ساز: فریدون شهبازیان
خواننده: محمدرضا شجریان
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 9/ 10/ 1355
ناشر: ماهور

رباعیات خیام

احمد شاملو

تعداد آرا: 134
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من
رباعیات خیام احمد شاملو 01:05
2
چون ابر به نوروز رخ لاله بشُست
رباعیات خیام احمد شاملو 04:49
3
من بی می ناب زیستن نتوانم
رباعیات خیام احمد شاملو 01:53
4
از آمدنم نبود گردون را سود
رباعیات خیام احمد شاملو 01:18
5
بنگر ز جهان چه طرف بَربَستم هیچ
رباعیات خیام احمد شاملو 02:01
6
از آمدن و رفتن ما سودی کو؟
رباعیات خیام احمد شاملو 02:21
7
افسوس که بی‌فایده فرسوده شدیم
رباعیات خیام احمد شاملو 02:20
8
جامی است که عقل آفرین می زندش
رباعیات خیام احمد شاملو 02:06
9
در کارگه کوزه‌گری بودم دوش
رباعیات خیام احمد شاملو 01:14
10
آنان که محیط فضل و آداب شدند
رباعیات خیام احمد شاملو 01:04
11
از جملۀ رفتگان این راه دراز
رباعیات خیام احمد شاملو 01:57
12
این قافلۀ عمر عجب می‌گذرد
رباعیات خیام احمد شاملو 03:31
13
یاران به مرافقت چو دیدار کنید
رباعیات خیام احمد شاملو 03:04
14
ساقی غم من بلند آوازه شده است
رباعیات خیام احمد شاملو 01:08
15
ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است
رباعیات خیام احمد شاملو 02:03
16
گویند که دوزخی بود عاشق و مست
رباعیات خیام احمد شاملو 01:09
17
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
رباعیات خیام احمد شاملو 01:01
18
قومی متفکرند اندر ره دین
رباعیات خیام احمد شاملو 02:27
19
من ظاهر نیستی و هستی دانم
رباعیات خیام احمد شاملو 01:23
20
ما لعبتکانیم و فلک لعبت‌باز
رباعیات خیام احمد شاملو 01:49
21
چون عمر به‌سر رسد چه بغداد و چه بلخ
رباعیات خیام احمد شاملو 02:20
22
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت
رباعیات خیام احمد شاملو 01:36
23
گردون نگری ز قد فرسودۀ ماست
رباعیات خیام احمد شاملو 01:09
24
از من رمقی به سعی ساقی مانده است
رباعیات خیام احمد شاملو 02:05
25
چون آمدنم به من نبُد روز نخست
رباعیات خیام احمد شاملو 01:08
26
دوری که در او آمدن و رفتن ماست
رباعیات خیام احمد شاملو 02:16
27
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
رباعیات خیام احمد شاملو 01:14
28
تا دست بر اتفاق بَرهم نزنیم
رباعیات خیام احمد شاملو 01:13
29
صبح است دمی با می گلرنگ زنیم
رباعیات خیام احمد شاملو 02:41
30
دوران جهان بی می و ساقی هیچ است
رباعیات خیام احمد شاملو 01:56
نظر کاربران