خانه بوی گل گرفت

ایرج بسطامی

تعداد آرا: 190
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف خانه بوی گل گرفت
خانه بوی گل گرفت ایرج بسطامی 10:17
2
ساز و آواز شور همراه با کمانچه شامل درآمد اول تار پردۀ عشاق
خانه بوی گل گرفت ایرج بسطامی 05:42
3
قطعۀ عشاق (گروه نوازی)
خانه بوی گل گرفت ایرج بسطامی 01:58
4
ادامۀ ساز و آواز شور از پردۀ عراق تا فرود به شور
خانه بوی گل گرفت ایرج بسطامی 03:25
5
تصنیف واژه‌واژه ترا می‌نویسم
خانه بوی گل گرفت ایرج بسطامی 06:59
6
قطعۀ آغاز (گروه نوازی)
خانه بوی گل گرفت ایرج بسطامی 02:39
7
سنتور درآمد همایون
خانه بوی گل گرفت ایرج بسطامی 00:32
8
تصنیف گل و نسرین
خانه بوی گل گرفت ایرج بسطامی 03:52
9
ساز و آواز همایون (تحریر خیال) همراه با سنتورشامل درآمد اول و دوم
خانه بوی گل گرفت ایرج بسطامی 00:14
10
قطعه گلبانگ (گروه نوازی)
خانه بوی گل گرفت ایرج بسطامی 00:28
11
ادمه ساز و آواز همای.ناز پرده بیدادبه بیات ترک و بازگشت، فرود به همایون
خانه بوی گل گرفت ایرج بسطامی 10:44
12
تصنیف به یاد رهی
خانه بوی گل گرفت ایرج بسطامی 00:35
نظر کاربران