سام و نرگس

بابک بیات

تعداد آرا: 293
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دلم گرفت
سام و نرگس بابک بیات 03:58
2
سام و نرگس 1
سام و نرگس بابک بیات 03:03
3
سام و نرگس 2
سام و نرگس بابک بیات 02:34
4
سام و نرگس 3
سام و نرگس بابک بیات 02:05
5
سام و نرگس 4
سام و نرگس بابک بیات 02:25
6
سام و نرگس 5
سام و نرگس بابک بیات 03:45
7
سام و نرگس 6
سام و نرگس بابک بیات 01:21
8
سام و نرگس 7
سام و نرگس بابک بیات 01:40
9
سام و نرگس 8
سام و نرگس بابک بیات 01:50
10
سام و نرگس 9
سام و نرگس بابک بیات 01:40
11
سام و نرگس 10
سام و نرگس بابک بیات 01:57
12
سام و نرگس 11
سام و نرگس بابک بیات 00:36
13
سام و نرگس 12
سام و نرگس بابک بیات 04:40
14
کشتی آنجلیکا
سام و نرگس بابک بیات 05:19
15
عروس
سام و نرگس بابک بیات 03:30
16
مسافران
سام و نرگس بابک بیات 05:06
17
نقطه ضعف
سام و نرگس بابک بیات 01:40
18
شاید وقتی دیگر 1
سام و نرگس بابک بیات 02:40
19
شاید وقتی دیگر 2
سام و نرگس بابک بیات 01:04
20
شاید وقتی دیگر 3
سام و نرگس بابک بیات 02:23
21
جنگ نفت‌کش‌ها 1
سام و نرگس بابک بیات 02:16
22
جنگ نفت‌کش‌ها 2
سام و نرگس بابک بیات 02:52
23
جنگ نفت‌کش‌ها 3
سام و نرگس بابک بیات 02:18
24
افعی
سام و نرگس بابک بیات 05:39
نظر کاربران