غم‌زده

همایون خرم، جلیل شهناز، امیرناصر افتتاح

تعداد آرا: 235
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1 پیش‌درآمد بیات ترک (ویلن، تار، تنبک) غم‌زده
2 مقدمۀ بیات ‌ترک (تار، ویلن) غم‌زده
3 دوضربی بیات ترک 2/4 و فرود (ویلن، تار، تنبک) غم‌زده
4 درآمد بیات ترک (تار) غم‌زده
5 دوگاه و فرود (ویلن) غم‌زده
6 چهارمضراب بیات ترک 6/8 (تار، ویلن، تنبک) غم‌زده
7 آواز بیات ترک، سؤال و جواب (تار، ویلن) غم‌زده
8 جامه‌دران (تار) غم‌زده
9 ضربی بیات ترک 6/4 (تار، ویلن، تنبک) غم‌زده
10 ادامۀ‌جامه‌دران (تار) غم‌زده
11 چهارمضراب 6/8 (تار، ویلن، تنبک) غم‌زده
12 جامه‌دران، سؤال و جواب (ویلن، تار) غم‌زده
13 ضربی بیات ترک (تار، ویلن، تنبک) غم‌زده
14 فیلی (تار) غم‌زده
15 شکسته (ویلن، تار) غم‌زده
16 چهارمضراب بیات ترک 6/8 (تار، ویلن، تنبک) غم‌زده
17 ادامۀ شکسته و فرود (تار، ویلن) غم‌زده
18 مثنوی بیات ترک (ویلن،‌تار) غم‌زده
19 تکرار پیش‌درآمد بیات ترک (تار، ویلن، تنبک) غم‌زده
نظر کاربران