راپسودی اصفهان
نوازنده: جواد معروفی
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: کاست