صد سال تار

هنرمندان مختلف

تعداد آرا: 263
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مشق رومی
صد سال تار میرزاعبدالله 02:02
2
شور
صد سال تار میرزاحسینقلی 03:27
3
همایون
صد سال تار غلامحسین درویش (درویش‌خان) 01:29
4
دشتی
صد سال تار علینقی وزیری 06:17
5
همایون
صد سال تار موسی معروفی 05:44
6
ماهور
صد سال تار یحیی زرپنجه 07:25
7
شور
صد سال تار علی‌اکبر شهنازی 09:20
8
ماهور
صد سال تار مرتضی نی‌داود 07:55
9
همایون
صد سال تار عبدالحسین شهنازی 02:21
10
ابوعطا
صد سال تار نصرالله زرین‌پنجه 05:36
11
همایون
صد سال تار لطف‌الله مجد 05:08
12
بیات اصفهان
صد سال تار غلامحسین بیگجه‌خانی 05:48
13
ابوعطا
صد سال تار جلیل شهناز 12:44
14
بیات ترک
صد سال تار فرهنگ شریف 11:15
15
بیات اصفهان
صد سال تار هوشنگ ظریف 07:42
16
بیات اصفهان
صد سال تار محمدرضا لطفی 09:57
17
بیات ترک
صد سال تار عطاالله جنگوک 03:41
18
افشاری
صد سال تار حسین علیزاده 13:16
19
شور
صد سال تار داریوش طلایی 05:20
20
چهارگاه
صد سال تار داریوش پیرنیاکان 06:23
نظر کاربران