بهار گل‌ها
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
ناشر: شهرام

بهار گل‌ها

جواد معروفی، همایون خرم

تعداد آرا: 112
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌در‌آمد راست پنج‌گاه 2/4 (ویلن، پیانو)
بهار گل‌ها 00:44
2
مقدمۀ راست پنج‌گاه (ویلن، پیانو)
بهار گل‌ها 01:16
3
قطعه‌ای دوضربی در راست پنج‌گاه 2/4 (ویلن، پیانو)
بهار گل‌ها 00:57
4
ادامۀ راست پنج‌گاه، نغمه و روح‌افزا (ویلن، پیانو)
بهار گل‌ها 03:53
5
قطعۀ دو‌ضربی در راست پنج‌گاه و فرود (ویلن، پیانو)
بهار گل‌ها 01:37
6
روح‌افزا (پیانو)
بهار گل‌ها 01:08
7
زنگوله و فرود (ویلن، پیانو)
بهار گل‌ها 04:52
8
پنج‌گاه، سپهر، نیریز و فرود (ویلن، پیانو)
بهار گل‌ها 05:27
9
سپهر (ویلن، پیانو)
بهار گل‌ها 01:32
10
قطعۀ دوضربی 2/4 و فرود (ویلن، پیانو)
بهار گل‌ها 07:31
11
طرز و فرود (ویلن، پیانو)
بهار گل‌ها 07:33
12
ضربی 6/8 و فرود (ویلن، پیانو)
بهار گل‌ها 05:40
13
فرود به راست پنج‌گاه (پیانو)
بهار گل‌ها 01:17
14
ادامۀ لیلی و مجنون و فرود (ویلن، پیانو)
بهار گل‌ها 03:57
15
قطعۀ ضربی و فرود (ویلن، پیانو)
بهار گل‌ها 05:07
16
زنگوله (ویلن، پیانو)
بهار گل‌ها 01:09
17
فرود به راست پنج‌گاه (ویلن، پیانو)
بهار گل‌ها 00:39
18
قطعۀ دوضربی راست پنج‌گاه 2/4 و فرود (ویلن، پیانو)
بهار گل‌ها 03:34
نظر کاربران