شکوفه‌ها
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
ناشر: شهرام

شکوفه‌ها

جواد معروفی، همایون خرم

تعداد آرا: 142
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد ماهور سؤال و جواب (ویلن، پیانو)
شکوفه‌ها 04:16
2
آواز ماهور (پیانو)
شکوفه‌ها 00:58
3
قطعه‌ای در گشایش (ویلن، پیانو)
شکوفه‌ها 00:57
4
گشایش و فرود (پیانو)
شکوفه‌ها 00:57
5
درآمد ماهور (ویلن)
شکوفه‌ها 02:05
6
کرشمه و فرود (پیانو)
شکوفه‌ها 01:24
7
قطعۀ آوازی (ویلن، پیانو)
شکوفه‌ها 01:34
8
چهارمضراب ریتم 6/8 (ویلن، پیانو)
شکوفه‌ها 03:19
9
چهارمضراب ریتم 6/8 (ویلن، پیانو)
شکوفه‌ها 02:51
10
گشایش، داد، فرود (پیانو)
شکوفه‌ها 00:49
11
درآمد، گشایش، داد، فرود (ویلن)
شکوفه‌ها 02:48
12
گشایش، آذربایجانی، فرود (پیانو)
شکوفه‌ها 01:05
13
قطعۀ ریتم 4/4 (ویلن، پیانو)
شکوفه‌ها 01:32
14
گوشه داد و فرود (ویلن، پیانو)
شکوفه‌ها 00:54
15
قطعه‌ای در اصفهان (ویلن)
شکوفه‌ها 02:01
16
راک و فرود (پیانو)
شکوفه‌ها 00:42
17
قطعۀ ریتم 4/4 (ویلن)
شکوفه‌ها 00:40
18
گشایش (ویلن)
شکوفه‌ها 01:00
19
قطعۀ آوازی ریتم 12/16، فرود به ماهور (پیانو)
شکوفه‌ها 01:14
20
قطعۀ ریتم 3/8، گشایش (ویلن، پیانو)
شکوفه‌ها 05:37
21
قطعۀ آوازی گشایش و فرود به ماهور (پیانو)
شکوفه‌ها 00:41
22
چهار‌پاره (پیانو)
شکوفه‌ها 00:30
23
قطعۀ ریتم 2/4 (ویلن)
شکوفه‌ها 01:29
24
شکسته، کرشمه، چهارپاره (پیانو)
شکوفه‌ها 01:43
25
دلکش (ویلن، پیانو)
شکوفه‌ها 02:04
26
کرشمۀ ضربی ریتم 3/8 (ویلن، پیانو)
شکوفه‌ها 01:39
27
دلکش (ویلن، پیانو)
شکوفه‌ها 01:26
28
چهارمضراب دلکش ریتم 6/8 (ویلن)
شکوفه‌ها 01:38
29
فرود به ماهور (پیانو)
شکوفه‌ها 00:36
30
راک (پیانو)
شکوفه‌ها 00:47
31
راک، تغییر مقام به اصفهان، فرود به ماهور (ویلن)
شکوفه‌ها 03:04
32
ساقی‌نامه (ویلن، پیانو)
شکوفه‌ها 02:24
33
فرود به ماهور (ویلن)
شکوفه‌ها 01:35
34
قطعۀ 4/4 (ویلن)
شکوفه‌ها 01:27
نظر کاربران