نرگس مست

حسام‌الدین سراج

تعداد آرا: 192
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1 مقدمۀ شور با ارکستر نرگس مست حسام‌الدین سراج
2 آواز مثنوی با کمانچه نرگس مست حسام‌الدین سراج
3 تصنیف ای امان نرگس مست حسام‌الدین سراج
4 ادامۀ آواز مثنوی با کمانچه نرگس مست حسام‌الدین سراج
5 تصنیف پیام سروش نرگس مست حسام‌الدین سراج
6 درآمد شور با تار نرگس مست حسام‌الدین سراج
7 مقدمۀ ارکستری پژواک نرگس مست حسام‌الدین سراج
8 قطعۀ پژواک با همراهی سنتور و تنبک نرگس مست حسام‌الدین سراج
9 درآمد شور، تار آواز نرگس مست حسام‌الدین سراج
10 قطعۀ ارکستری شهناز، همراه با آواز نرگس مست حسام‌الدین سراج
11 دومضراب سنتور با هم‌ن نرگس مست حسام‌الدین سراج
12 آواز شهناز قرچه رضوی نرگس مست حسام‌الدین سراج
13 قطعه ارکستری رضوی نرگس مست حسام‌الدین سراج
14 آواز رضوی و فرود نرگس مست حسام‌الدین سراج
نظر کاربران