کنسرت همایون
سبک: بی‌کلام
دسته: کنسرت
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 11/ 8/ 1372
ناشر: ماهور

کنسرت همایون

حسین علیزاده

تعداد آرا: 131
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد
کنسرت همایون حسین علیزاده 03:01
2
ضربی و چهارمضراب
کنسرت همایون حسین علیزاده 05:34
3
زنگ شتر
کنسرت همایون حسین علیزاده 01:39
4
لیلی و مجنون
کنسرت همایون حسین علیزاده 01:08
5
بیداد
کنسرت همایون حسین علیزاده 02:10
6
چهارمضراب بیداد
کنسرت همایون حسین علیزاده 03:36
7
نی داود
کنسرت همایون حسین علیزاده 01:52
8
ضربی بیداد
کنسرت همایون حسین علیزاده 04:58
9
اوج
کنسرت همایون حسین علیزاده 03:46
10
ضربی اوج
کنسرت همایون حسین علیزاده 05:05
11
فرود
کنسرت همایون حسین علیزاده 01:52
12
سوز و گداز
کنسرت همایون حسین علیزاده 04:36
13
بختیاریفرود
کنسرت همایون حسین علیزاده 03:51
14
رنگ بحر طویل
کنسرت همایون حسین علیزاده 06:22
نظر کاربران