بداهه‌نوازی در راست‌پنجگاه
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 16/ 8/ 1384
ناشر: ماهور

بداهه‌نوازی در راست‌پنجگاه

حسین علیزاده

تعداد آرا: 108
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد
بداهه‌نوازی در راست‌پنجگاه حسین علیزاده 02:20
2
پروانه
بداهه‌نوازی در راست‌پنجگاه حسین علیزاده 01:22
3
نغمه
بداهه‌نوازی در راست‌پنجگاه حسین علیزاده 08:17
4
روح‌افزا
بداهه‌نوازی در راست‌پنجگاه حسین علیزاده 01:50
5
خسروانی
بداهه‌نوازی در راست‌پنجگاه حسین علیزاده 02:18
6
عراق
بداهه‌نوازی در راست‌پنجگاه حسین علیزاده 01:31
7
ضربی، عراق، نیشابورک
بداهه‌نوازی در راست‌پنجگاه حسین علیزاده 08:39
8
حزین، نهیب، محیر، آشور آوند
بداهه‌نوازی در راست‌پنجگاه حسین علیزاده 02:39
9
سوز و گداز
بداهه‌نوازی در راست‌پنجگاه حسین علیزاده 08:40
10
لیلی و مجنون
بداهه‌نوازی در راست‌پنجگاه حسین علیزاده 02:37
11
ضربی شوشتری، اصفهان
بداهه‌نوازی در راست‌پنجگاه حسین علیزاده 04:45
12
اوج، ابوعطا
بداهه‌نوازی در راست‌پنجگاه حسین علیزاده 05:08
13
چهارمضراب
بداهه‌نوازی در راست‌پنجگاه حسین علیزاده 02:30
14
فرود، سپهر، پروانه
بداهه‌نوازی در راست‌پنجگاه حسین علیزاده 08:20
15
آواز بیات ترک
بداهه‌نوازی در راست‌پنجگاه حسین علیزاده 10:45
نظر کاربران