از اعصار
آهنگ‌ساز: حسین علیزاده
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 19/ 4/ 1378
ناشر: ماهور

از اعصار

حسین علیزاده

تعداد آرا: 138
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
از اعصار
از اعصار حسین علیزاده 02:36
2
پیر و ملک
از اعصار حسین علیزاده 01:52
3
در خلوت 1
از اعصار حسین علیزاده 00:55
4
آن روزها
از اعصار حسین علیزاده 01:18
5
در خلوت 2
از اعصار حسین علیزاده 02:24
6
خنیاگران
از اعصار حسین علیزاده 02:11
7
کاروان شب
از اعصار حسین علیزاده 02:25
8
ستایش
از اعصار حسین علیزاده 03:55
9
زمان
از اعصار حسین علیزاده 02:08
10
ندا
از اعصار حسین علیزاده 01:44
11
رقص تطهیر
از اعصار حسین علیزاده 08:04
12
پناه به ندا
از اعصار حسین علیزاده 02:54
13
وحی
از اعصار حسین علیزاده 01:52
14
یاران
از اعصار حسین علیزاده 01:26
15
مهتاب
از اعصار حسین علیزاده 01:49
16
عروج
از اعصار حسین علیزاده 03:02
17
بخشنده
از اعصار حسین علیزاده 02:31
18
باران
از اعصار حسین علیزاده 03:53
19
جار
از اعصار حسین علیزاده 01:24
20
ندای وحی
از اعصار حسین علیزاده 02:40
21
رقص تطهیر
از اعصار حسین علیزاده 08:03
نظر کاربران