قطعاتی از استادان قدیم ایران

هنرمندان مختلف

تعداد آرا: 142
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1 مقدمۀ ماهور قطعاتی از استادان قدیم ایران غلامحسین درویش (درویش‌خان) 01:51
2 زرد ملیجه قطعاتی از استادان قدیم ایران ابوالحسن صبا 06:09
3 تمرین دشتی قطعاتی از استادان قدیم ایران ابوالحسن صبا 02:18
4 رنگ ناز قطعاتی از استادان قدیم ایران علینقی وزیری 03:01
5 مقدمۀ حجاز قطعاتی از استادان قدیم ایران فرامرز پایور 03:18
6 پیش‌درآمد اصفهان قطعاتی از استادان قدیم ایران فرامرز پایور 04:11
7 پیش‌درآمد ماهور قطعاتی از استادان قدیم ایران حسین هنگ‌آفرین 03:05
8 رنگ شور قطعاتی از استادان قدیم ایران موسی معروفی 02:08
9 پیش‌درآمد دشتی قطعاتی از استادان قدیم ایران موسی معروفی 02:49
10 رنگ دشتی قطعاتی از استادان قدیم ایران حبیب سماعی 01:10
11 پیش‌درآمد همایون قطعاتی از استادان قدیم ایران علی‌اکبر شهنازی 05:17
12 پیش‌درآمد ماهور قطعاتی از استادان قدیم ایران فرامرز پایور 04:11
13 مقدمۀ شوشتری قطعاتی از استادان قدیم ایران فرامرز پایور 01:33
14 پیش‌درآمد ماهور قطعاتی از استادان قدیم ایران مرتضی نی‌داود 04:18
15 رنگ سه‌گاه قطعاتی از استادان قدیم ایران روح‌الله خالقی 02:10
16 پیش‌درآمد چهارگاه قطعاتی از استادان قدیم ایران فرامرز پایور 05:30
17 رنگ اصفهان قطعاتی از استادان قدیم ایران علینقی وزیری 03:05
نظر کاربران