رسیتال پیانو
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 6/ 12/ 1385
ناشر: هرمس

رسیتال پیانو

دلبر حکیم‌آوا

تعداد آرا: 109
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
رقص 1
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 04:17
2
رقص 2
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 02:24
3
رقص 3
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 02:15
4
رقص 4
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 04:12
5
رقص 5
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 04:01
6
رقص 6
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 07:19
7
غزل
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 02:50
8
چهارگاه
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 01:24
9
رومانس
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 02:48
10
نقطه
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 01:28
11
تا نرسیدن
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 02:55
12
دگرگون
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 06:48
13
باران پاییزی
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 04:41
14
سرناد تاتار
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 07:27
15
گذرگاه تابستانی
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 03:32
16
افسانۀ پارسی
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 06:17
17
دگرگون
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 05:51
18
پولود در سی مینور
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 03:23
نظر کاربران