آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 4/ 4/ 1379
ناشر: ماهور

آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی

ابوالحسن دماوندی (جناب دماوندی)، سیدحسین طاهرزاده

تعداد آرا: 150
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بیات ترک
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 06:38
2
افشاری
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 08:09
3
ابوعطا
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 04:06
4
شور
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 06:16
5
بیات اصفهان
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 06:36
6
همایون
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 08:54
7
چهارگاه
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 08:43
8
سه‌گاه
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 07:44
9
بیات ترک و مثنوی
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 07:31
10
بیداد
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 02:47
نظر کاربران