گوش 2

گوش مجموعه‌ای است که سعی دارد نمایشگاهی شنیداری از نواها و قطعات موسیقی و یا صداهای روزمرۀ کوچه و خیابان را که حاوی اشکال مختلف احساس و بیان هنری هستند، جهت تغذیۀ هنری مخاطبانش ارائه کند. دلیلی گرد هم آمدن قطعات مجموعۀ گوش، فرم، سبک یا زیبا شمرده شدن این آثار توسط سلیقه‌ای خاص نیست، بلکه در جمع‌اوری گوش سعی می‍شود آثار به نحوی کنار هم قرار گیرند که تضارب بین قطعات مختلف، نمایانگر احساس و بیان هنریشان باشد تا مخاطب خود پی به کارکردهای مختلف هنری آن‌ها ببرد.

سبک: محلی
دسته: مجموعه
فرمت: سی‌دی
ناشر: ماه ریز