حیرانی

شهرام ناظری

تعداد آرا: 238
نظر کاربران
تصویر آیدین حبیبی
آیدین حبیبی

ترتیب ترانه‌ها در موزیکانه مطابق با سی‌دی می‌باشد ولی نام ترانۀ 2 و 3 با محتوای آن هماهنگ نیست.