لیلی و مجنون

شهرام ناظری

تعداد آرا: 144
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمۀ شور با ارکستر
لیلی و مجنون شهرام ناظری 03:00
2
آواز مثنوی با کمانچه
لیلی و مجنون شهرام ناظری 03:46
3
تصنیف ای امان
لیلی و مجنون شهرام ناظری 05:15
4
ادامۀ آواز مثنوی با کمانچه
لیلی و مجنون شهرام ناظری 03:23
5
تصنیف پیغام سروش
لیلی و مجنون شهرام ناظری 07:26
6
درآمد شور با تار
لیلی و مجنون شهرام ناظری 00:52
7
مقدمۀ ارکستری پژواک
لیلی و مجنون شهرام ناظری 03:48
8
قطعۀ پژواک با همراهی سنتور و تنبک
لیلی و مجنون شهرام ناظری 03:06
9
درآمد شور، تار آواز
لیلی و مجنون شهرام ناظری 03:28
10
قطعۀ ارکستری شهناز، همراه با آواز
لیلی و مجنون شهرام ناظری 02:15
11
دومضراب سنتور با هم‌‌نوازی تنبک
لیلی و مجنون شهرام ناظری 01:48
12
آواز شهناز قرچه رضوی همراه با تار
لیلی و مجنون شهرام ناظری 02:36
13
قطعه ارکستری رضوی
لیلی و مجنون شهرام ناظری 01:17
14
آواز رضوی و فرود
لیلی و مجنون شهرام ناظری 03:45
نظر کاربران