آثار ارکستری از استاد علینقی وزیری 2
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 7/ 10/ 1383
ناشر: ماهور

آثار ارکستری از استاد علینقی وزیری 2

علینقی وزیری

تعداد آرا: 166
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
رنگ خجسته
آثار ارکستری از استاد علینقی وزیری 2 علینقی وزیری 04:34
2
رنگ گنجشک
آثار ارکستری از استاد علینقی وزیری 2 علینقی وزیری 03:37
3
رنگ زیبا
آثار ارکستری از استاد علینقی وزیری 2 علینقی وزیری 04:05
4
رنگ دختر من
آثار ارکستری از استاد علینقی وزیری 2 علینقی وزیری 10:17
5
رنگ شش‌رقص
آثار ارکستری از استاد علینقی وزیری 2 علینقی وزیری 05:03
6
رنگ ماهور
آثار ارکستری از استاد علینقی وزیری 2 علینقی وزیری 02:36
7
رنگ چهارگاه
آثار ارکستری از استاد علینقی وزیری 2 علینقی وزیری 02:48
8
رنگ سه‌گاه
آثار ارکستری از استاد علینقی وزیری 2 علینقی وزیری 02:36
9
بندباز
آثار ارکستری از استاد علینقی وزیری 2 علینقی وزیری 08:49
10
رنگ شوشتری
آثار ارکستری از استاد علینقی وزیری 2 علینقی وزیری 04:28
11
نیمه‌شب
آثار ارکستری از استاد علینقی وزیری 2 علینقی وزیری 07:26
12
گوشه‌نشین
آثار ارکستری از استاد علینقی وزیری 2 علینقی وزیری 05:23
13
مشتاق و پریشان
آثار ارکستری از استاد علینقی وزیری 2 علینقی وزیری 05:27
14
ره عشق
آثار ارکستری از استاد علینقی وزیری 2 علینقی وزیری 06:38
نظر کاربران