پیش‌درآمدها و رنگ‌ها
آهنگ‌ساز: علی‌اکبر شهنازی
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 25/ 9/ 1379
ناشر: ماهور

پیش‌درآمدها و رنگ‌ها

علی‌اکبر شهنازی

تعداد آرا: 100
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد شور
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 04:15
2
رنگ شور
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 01:29
3
پیش‌درآمد ابوعطا
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 03:31
4
رنگ ابوعطا
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 02:05
5
پیش‌درآمد بیات ترک
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 02:53
6
رنگ بیات ترک
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 02:53
7
پیش‌درآمد افشاری
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 04:53
8
رنگ افشاری
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 03:08
9
پیش‌درآمد دشتی
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 04:57
10
رنگ دشتی
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 01:28
11
ضربی سه‌گاه (جنگ)
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 02:30
12
رنگ سه‌گاه
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 02:44
13
پیش‌درآمد چهارگاه
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 04:23
14
رنگ چهارگاه
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 03:00
15
دوضربی چهارگاه
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 01:40
16
پیش‌درآمد همایون
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 06:06
17
رنگ همایون
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 02:03
18
پیش درآمد اصفهان
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 06:00
19
رنگ اصفهان
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 03:41
20
پیش درآمد ماهور
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 04:35
21
رنگ ماهور
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 02:06
نظر کاربران