راز و نیاز

علیرضا افتخاری

تعداد آرا: 233
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چهارمضراب
راز و نیاز علیرضا افتخاری 03:51
2
درآمد
راز و نیاز علیرضا افتخاری 05:46
3
سماع آسمان
راز و نیاز علیرضا افتخاری 07:19
4
عشاق
راز و نیاز علیرضا افتخاری 02:59
5
کرشمه، فرود
راز و نیاز علیرضا افتخاری 02:23
6
تصنیف آهوی وحشی
راز و نیاز علیرضا افتخاری 06:37
7
راز و نیاز
راز و نیاز علیرضا افتخاری 05:30
8
شوشتری
راز و نیاز علیرضا افتخاری 02:50
9
بختیاری
راز و نیاز علیرضا افتخاری 04:38
10
مثنوی
راز و نیاز علیرضا افتخاری 03:46
11
بیات راجه
راز و نیاز علیرضا افتخاری 01:38
12
چهارمضراب، فرود
راز و نیاز علیرضا افتخاری 02:40
13
تصنیف بیا تا گل
راز و نیاز علیرضا افتخاری 05:47
نظر کاربران