سمفونی تهران (سمفونی شمارۀ 2)
سبک: سمفونیک
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 21/ 7/ 1382
ناشر: ماهور

سمفونی تهران (سمفونی شمارۀ 2)

علیرضا مشایخی

تعداد آرا: 92
نظر کاربران