موسیقی برای پیانو
آهنگ‌ساز: علیرضا مشایخی
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 8/ 10/ 1383
ناشر: هرمس

موسیقی برای پیانو

علیرضا مشایخی

تعداد آرا: 104
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شمارۀ 1 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:09
2
داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شمارۀ 1 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:03
3
داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شمارۀ 1 (3)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 03:22
4
داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شمارۀ 1 (4)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 01:26
5
نامه‌ها، اپوس 101 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:16
6
نامه‌ها، اپوس 101 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:55
7
نامه‌ها، اپوس 101 (3)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 03:05
8
در جستجوی زمان ازدست‌رفته، اپوس 113، شمارۀ 1 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 04:17
9
در جستجوی زمان ازدست‌رفته، اپوس 113، شمارۀ 1 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 03:43
10
در جستجوی زمان ازدست‌رفته، اپوس 113، شمارۀ 1 (3)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 04:24
11
کریستال، اپوس 113، شمارۀ 1 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 04:34
12
کریستال، اپوس 113، شمارۀ 1 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 05:56
13
مرواریدها، اپوس 118، شماره‌های 1،2و3 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:14
14
مرواریدها، اپوس 118، شماره‌های 1،2و3 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:43
15
مرواریدها، اپوس 118، شماره‌های 1،2و3 (3)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 01:54
16
واریانت، اپوس 151
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 14:08
نظر کاربران