آثار استاد روح‌الله خالقی
آهنگ‌ساز: روح‌الله خالقی
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 4/ 3/ 1383
ناشر: ماهور

آثار استاد روح‌الله خالقی

غلامحسین بنان

تعداد آرا: 154
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1 رنگارنگ اصفهان آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 13:08
2 یار رمیده آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 11:49
3 آهنگ آذربایجان آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 10:56
4 حالا چرا؟ آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 16:23
5 می ناب آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 15:53
6 خوشه‌چین آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 03:10
7 شب جوانی آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 07:52
8 وعدۀ وصال آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 13:59
9 آه سحر آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 08:02
10 آهنگ موزون آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 05:39
11 نغمۀ نوروزی آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 04:52
12 مستانه آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 04:52
13 لالۀ خونین آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 04:41
14 شب هجران آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 09:16
15 جام جهان‌بین آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 08:02
16 آرزوی دل آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 05:59
17 مستی عاشقان آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 05:13
18 رنگارنگ ماهور آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 23:27
19 نغمه‌های ماهور آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 15:53
20 خاموش آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 11:44
21 رنگ شور آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 01:47
22 شرقی شمارۀ 2 آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 04:05
23 رنگ ماهور آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 03:40
24 ای ایران (دشتی) آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 03:02
25 در کنار گلزار (نوا) آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 11:20
26 رنگ پری‌چهر و پریزاد (نوا) آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 04:21
27 رامیانی (شور) آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 03:41
28 نوای عروسی (شور و دشتی) آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 08:59
29 مرغ شب (دشتی) آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 07:19
30 نوای نی (دشتی) آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 07:36
31 گریه کن (دشتی) آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 06:12
32 نغمۀ بختیاری (شور) آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 07:05
33 چه شورها (شور) آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 06:03
34 دو ترانۀ یختیاری آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 07:15
35 عشق سوزان (شور) آثار استاد روح‌الله خالقی غلامحسین بنان 06:29
نظر کاربران