سه‌نوازی در دستگاه ماهور و سه‌گاه
آهنگ‌ساز: فرامرز پایور
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 10/ 8/ 1386
ناشر: ماهور

سه‌نوازی در دستگاه ماهور و سه‌گاه

فرامرز پایور، هوشنگ ظریف، محمد اسماعیلی

تعداد آرا: 184
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
قطعۀ ترانه
سه‌نوازی در دستگاه ماهور و سه‌گاه 02:45
2
درآمد، داد، شکسته
سه‌نوازی در دستگاه ماهور و سه‌گاه 09:00
3
قطعۀ خوارزمی
سه‌نوازی در دستگاه ماهور و سه‌گاه 03:25
4
دلکش، سروش
سه‌نوازی در دستگاه ماهور و سه‌گاه 08:56
5
رنگ
سه‌نوازی در دستگاه ماهور و سه‌گاه 03:01
6
چهارمضراب درآمد
سه‌نوازی در دستگاه ماهور و سه‌گاه 03:47
7
درآمد، مویه
سه‌نوازی در دستگاه ماهور و سه‌گاه 10:25
8
چهارمضراب مخالف
سه‌نوازی در دستگاه ماهور و سه‌گاه 03:14
9
مخالف سه‌گاه
سه‌نوازی در دستگاه ماهور و سه‌گاه 08:27
10
ضربی خاتمه
سه‌نوازی در دستگاه ماهور و سه‌گاه 00:34
نظر کاربران