آثار درویش‌خان
تنظیم‌کننده: فرامرز پایور
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 15/ 10/ 1385
ناشر: ماهور

آثار درویش‌خان

غلامحسین درویش (درویش‌خان)

تعداد آرا: 204
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد سه‌گاه (گروه نوازی)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 06:10
2
درآمد، زابل، مویه
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 08:09
3
چهارمضراب مخالف (سنتور و تمبک)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 03:15
4
مخالف، زنگ شتر، فرود
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 04:21
5
رنگ سه‌گاه (گروه نوازی)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 01:56
6
پیش‌درآمد افشاری (گروه نوازی)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 05:31
7
درآمد (تار)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 01:30
8
چهارمضراب افشاری (تار و تمبک)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 05:48
9
عراق و رهاب (نی)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 04:07
10
رنگ افشاری (گروه نوازی)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 04:57
11
رنگ پری‌چهر و پری‌زاد (گروه نوازی)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 04:37
12
درآمد اصفهان (تار)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 03:10
13
چهارمضراب اصفهان (تار و تمبک)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 04:54
14
بیات شیراز (تار)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 08:56
15
رنگ اصفهان (گروه نوازی)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 02:10
16
مارش ماهور (گروه نوازی)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 01:52
17
درآمد ماهور (سنتور)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 02:55
18
چهار مضراب ماهور (سنتور و تمبک)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 05:15
19
گشایش و داد (سنتور)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 04:18
20
پلکا (گروه نوازی)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 02:14
21
دلکش (کمانچه)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 05:59
22
رنگ قهر و آشتی (گروه نوازی)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 01:27
23
پیش درآمد ماهور (گروه نوازی)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 05:07
24
درآمد ماهور، چهارمضراب، داد (نی)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 07:01
25
دلکش (سنتور)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 01:42
26
چهارمضراب دلکش (سنتور و تمبک)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 04:33
27
رضوی، فرود (سنتور)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 05:02
28
رنگ ماهور (گروه نوازی)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 03:02
29
پیش درآمد ابوعطا (گروه نوازی)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 05:30
30
درآمد ابوعطا (تار)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 02:04
31
چهارمضراب ابوعطا (تار و تمبک)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 04:56
32
دنباله آواز ابوعطا (تار)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 02:38
33
حجاز (کمانچه)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 07:11
34
رنگ ابوعطا (گروه نوازی)
آثار درویش‌خان غلامحسین درویش (درویش‌خان) 02:24
نظر کاربران