گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور
آهنگ‌ساز: فرامرز پایور
تنظیم‌کننده: فرامرز پایور
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 4/ 6/ 1386
ناشر: ماهور

گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور

فرامرز پایور

تعداد آرا: 198
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
قطعۀ راز و نیاز
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور 07:49
2
درآمد خارا
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور 01:32
3
کرشمه
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور 02:51
4
درآمد اوج
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور 00:43
5
نغمۀ اول
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور 01:54
6
نغمۀ دوم
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور 00:44
7
رضوی
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور 02:56
8
حسینی
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور 05:18
9
دوبیتی
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور 02:11
10
قجر، رنگ
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور 01:19
11
مقدمۀ نی
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور 00:38
12
درآمد و کرشمه
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور 05:04
13
دلکش
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور 02:56
14
خاوران
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور 02:35
15
عراق و حزین
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور 02:07
16
راک
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور 02:20
17
نصیرخانی
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور 02:13
18
ساقی‌نامه، رنگ کوراغلی
گروه نوازی در دستگاه شور و ماهور فرامرز پایور 08:36
نظر کاربران