زرد ملیجه
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 16/ 6/ 1385
ناشر: ماهور

زرد ملیجه

فرامرز پایور

تعداد آرا: 195
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
زرد ملیجه
زرد ملیجه فرامرز پایور 04:22
2
درآمد دشتی
زرد ملیجه فرامرز پایور 01:55
3
درآمد دوم
زرد ملیجه فرامرز پایور 02:44
4
چهارمضراب دشتی
زرد ملیجه فرامرز پایور 04:08
5
عشاق
زرد ملیجه فرامرز پایور 02:52
6
چهارمضراب عشاق
زرد ملیجه فرامرز پایور 03:14
7
نغمۀ عشاق
زرد ملیجه فرامرز پایور 02:53
8
دشتستانی
زرد ملیجه فرامرز پایور 01:25
9
غم‌انگیز
زرد ملیجه فرامرز پایور 01:25
10
سارنج
زرد ملیجه فرامرز پایور 01:03
11
رنگ دشتی
زرد ملیجه فرامرز پایور 01:14
12
ضربی مقدمه
زرد ملیجه فرامرز پایور 03:18
13
درآمد اول
زرد ملیجه فرامرز پایور 01:42
14
چهارمضراب درآمد
زرد ملیجه فرامرز پایور 04:36
15
درآمد دوم
زرد ملیجه فرامرز پایور 01:43
16
گوشۀ جامه‌داران
زرد ملیجه فرامرز پایور 00:38
17
حزین
زرد ملیجه فرامرز پایور 01:08
18
قرایی
زرد ملیجه فرامرز پایور 02:03
19
چهارمضراب قرایی
زرد ملیجه فرامرز پایور 02:35
20
عراق
زرد ملیجه فرامرز پایور 02:51
21
رهاوی
زرد ملیجه فرامرز پایور 00:31
22
شاه‌ختایی
زرد ملیجه فرامرز پایور 00:56
23
مثنوی و فرود به شور
زرد ملیجه فرامرز پایور 03:17
نظر کاربران