چهارگاه، شور (به‌یاد حبیب سماعی)
آهنگ‌ساز: فرامرز پایور
نوازنده: فرامرز پایور
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 14/ 4/ 1385
ناشر: ماهور

چهارگاه، شور (به‌یاد حبیب سماعی)

فرامرز پایور

تعداد آرا: 170
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمۀ چهارگاه
چهارگاه، شور (به‌یاد حبیب سماعی) فرامرز پایور 04:17
2
برداشت، درآمد اول، ضربی، کرشمه
چهارگاه، شور (به‌یاد حبیب سماعی) فرامرز پایور 03:21
3
درآمد زابل، کرشمۀ زابل، نغمۀ زابل
چهارگاه، شور (به‌یاد حبیب سماعی) فرامرز پایور 03:06
4
درآمد حصار، زنگولۀ حصار، چهارمضراب حصار، کرشمۀ حصار،فرود به چهارگاه
چهارگاه، شور (به‌یاد حبیب سماعی) فرامرز پایور 03:03
5
چهارمضراب مخالف، مخالف، کرشمۀ مخالف، درآمد دوم مخالف (زنگوله)، زنگ شتر (مخالف)، فرود (به چهارگاه)
چهارگاه، شور (به‌یاد حبیب سماعی) فرامرز پایور 08:24
6
منصوری، نغمۀ منصوری (پیش‌زنگوله، فرود)
چهارگاه، شور (به‌یاد حبیب سماعی) فرامرز پایور 01:15
7
حدی، کرشمه، فرود
چهارگاه، شور (به‌یاد حبیب سماعی) فرامرز پایور 02:29
8
مقدمۀ شور
چهارگاه، شور (به‌یاد حبیب سماعی) فرامرز پایور 02:53
9
چهارمضراب
چهارگاه، شور (به‌یاد حبیب سماعی) فرامرز پایور 03:14
10
درآمد خارا
چهارگاه، شور (به‌یاد حبیب سماعی) فرامرز پایور 00:50
11
درآمد اول، درآمد دوم، درآمد شعری، جملۀ معترضه، تحریر ابوعطایی، پنجۀ شعری، اوج اول درآمد شعری، اوج دوم درآمد شعری
چهارگاه، شور (به‌یاد حبیب سماعی) فرامرز پایور 07:07
12
درآمد اوج، کرشمۀ اوج، چهارمضراب
چهارگاه، شور (به‌یاد حبیب سماعی) فرامرز پایور 02:14
13
شهناز، رضوی، تحریر اوج، فرود به شور
چهارگاه، شور (به‌یاد حبیب سماعی) فرامرز پایور 03:48
14
درآمد حسنی، ضربی حسینی
چهارگاه، شور (به‌یاد حبیب سماعی) فرامرز پایور 06:08
نظر کاربران