چهارمضراب های استاد فرامرز پایور
آهنگ‌ساز: فرامرز پایور
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 15/ 3/ 1383
ناشر: ماهور

چهارمضراب های استاد فرامرز پایور

فرامرز پایور

تعداد آرا: 186
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پژواک
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 05:50
2
بیات ترک
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 07:37
3
شکسته بیات ترک
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 03:26
4
ابوعطا
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 02:49
5
افشاری
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 04:30
6
قرایی افشاری
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 02:35
7
مقدمۀ قرایی افشاری
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 02:52
8
دشتی
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 04:08
9
عشاق دشتی
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 03:18
10
سه‌گاه
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 03:20
11
مخالف سه‌گاه
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 03:20
12
همایون
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 05:21
13
چکاوک همایون
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 01:53
14
مقدمۀ بیداد
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 01:09
15
بیداد
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 02:24
16
بیات راجه
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 04:25
17
عشاق
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 03:07
18
ماهور
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 04:54
19
دلکش ماهور
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 04:39
نظر کاربران