به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور

فرامرز پایور

تعداد آرا: 124
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
قسمتی از قطعۀ پوپک
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 03:18
2
آواز افشاری
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 02:11
3
تمرین دشتی
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 02:11
4
سه‌گاه
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 13:16
5
آواز ابوعطا، حجاز
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 14:39
6
سه‌گاه
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 08:53
7
شور
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 08:52
8
سه‌گاه
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 10:51
9
سه‌گاه
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 22:20
10
تصنیف ملکا
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 06:13
11
چهارمضراب چهارگاه
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 06:08
12
قطعۀ راز و نیاز
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 07:47
13
چهارگاه
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 08:39
14
ماهور، خاوران و خسروانی
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 07:20
15
تصنیف قدیمی پیغام سروش
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 07:28
16
چهار گاه
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 04:18
17
رنگ همایون
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 01:31
نظر کاربران