دستگاه همایون
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 6/ 11/ 1385
ناشر: ماهور

دستگاه همایون

فرامرز پایور

تعداد آرا: 189
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد همایون
دستگاه همایون فرامرز پایور 03:01
2
درآمد اول
دستگاه همایون فرامرز پایور 02:31
3
چهارمضراب
دستگاه همایون فرامرز پایور 05:20
4
درآمد دوم
دستگاه همایون فرامرز پایور 02:52
5
زنگ شتر
دستگاه همایون فرامرز پایور 02:06
6
چکاوک
دستگاه همایون فرامرز پایور 05:21
7
لیلی و مجنون
دستگاه همایون فرامرز پایور 04:28
8
مقدمۀ بیداد
دستگاه همایون فرامرز پایور 05:47
9
نی داود
دستگاه همایون فرامرز پایور 06:37
10
بیات راجه
دستگاه همایون فرامرز پایور 07:55
11
شوشتری
دستگاه همایون فرامرز پایور 03:33
12
راز و نیاز
دستگاه همایون فرامرز پایور 02:56
13
ضربی خاتمه
دستگاه همایون فرامرز پایور 01:29
نظر کاربران