هفت‌پیکر
آهنگ‌ساز: فرامرز پایور
تنظیم‌کننده: فرامرز پایور
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 10/ 7/ 1384
ناشر: ماهور

هفت‌پیکر

فرامرز پایور

تعداد آرا: 159
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌پرده، ماهور
هفت‌پیکر فرامرز پایور 01:44
2
مقدمه، چهارگاه
هفت‌پیکر فرامرز پایور 01:59
3
رقص هندی
هفت‌پیکر فرامرز پایور 01:40
4
رقص عربی
هفت‌پیکر فرامرز پایور 02:16
5
رقص یونانی
هفت‌پیکر فرامرز پایور 01:59
6
رقص چینی
هفت‌پیکر فرامرز پایور 01:35
7
رقص خوارزم
هفت‌پیکر فرامرز پایور 02:07
8
رقص ایرانی
هفت‌پیکر فرامرز پایور 01:48
9
رقص اسلاو
هفت‌پیکر فرامرز پایور 02:46
10
رقص تاتار
هفت‌پیکر فرامرز پایور 02:56
11
رقص دسته‌جمعی
هفت‌پیکر فرامرز پایور 02:30
12
رنگ، شور
هفت‌پیکر فرامرز پایور 02:35
13
اوس‌علی بنّا
هفت‌پیکر فرامرز پایور 05:16
14
می‌خرم برات تی‌تیش‌مینا، سه‌گاه
هفت‌پیکر فرامرز پایور 05:47
15
نمی‌دونم کیه
هفت‌پیکر فرامرز پایور 03:37
16
رقص مات
هفت‌پیکر فرامرز پایور 04:04
17
رنگ ناز
هفت‌پیکر فرامرز پایور 04:29
18
باباکرم
هفت‌پیکر فرامرز پایور 03:31
19
دورت می‌گردم
هفت‌پیکر فرامرز پایور 02:07
20
رنگ، چهارگاه 1
هفت‌پیکر فرامرز پایور 02:52
21
رنگ، چهارگاه 2
هفت‌پیکر فرامرز پایور 03:23
22
لولو خورخوره
هفت‌پیکر فرامرز پایور 03:55
23
خاله رورو
هفت‌پیکر فرامرز پایور 03:26
نظر کاربران