صد سال سه‌تار

هنرمندان مختلف

تعداد آرا: 283
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
علینقی وزیری
صد سال سه‌تار علینقی وزیری 07:52
2
عبدالله دادور
صد سال سه‌تار عبدالله دادور 03:41
3
یوسف فروتن
صد سال سه‌تار یوسف فروتن 07:02
4
سعید هرمزی
صد سال سه‌تار سعید هرمزی 06:12
5
ابوالحسن صبا
صد سال سه‌تار ابوالحسن صبا 11:55
6
ارسلان درگاهی
صد سال سه‌تار ارسلان درگاهی 06:36
7
مشیر معظم افشار
صد سال سه‌تار مشیر معظم افشار 06:11
8
احمد عبادی
صد سال سه‌تار احمد عبادی 06:18
9
نورعلی برومند
صد سال سه‌تار نورعلی برومند 07:57
10
حسنعلی دفتری
صد سال سه‌تار حسنعلی دفتری 05:31
11
محمود تاج‌بخش
صد سال سه‌تار محمود تاجبخش 10:34
12
داریوش صفوت
صد سال سه‌تار داریوش صفوت 07:15
13
جلال ذوالفنون
صد سال سه‌تار جلال ذوالفنون 03:49
14
محمدرضا لطفی
صد سال سه‌تار محمدرضا لطفی 09:48
15
حسین علیزاده
صد سال سه‌تار حسین علیزاده 08:28
16
داریوش طلایی
صد سال سه‌تار داریوش طلایی 05:06
نظر کاربران