فصل پرواز
آهنگ‌ساز: بابک بیات
سبک: پاپ
دسته: استودیو
فرمت: کاست
تاریخ انتشار: 1378
ناشر: سروش