گلبانگ شجریان 1 (بتِ چین)
تنظیم‌کننده: فریدون شهبازیان
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 7/ 9/ 1384
ناشر: ماهور

گلبانگ شجریان 1 (بتِ چین)

محمدرضا شجریان

تعداد آرا: 167