رمز عشق
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1384
ناشر: آوای شیدا

رمز عشق

محمدرضا لطفی

تعداد آرا: 146
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد ماهور
رمز عشق محمدرضا لطفی 02:18
2
کرشمه
رمز عشق محمدرضا لطفی 01:13
3
ضربی
رمز عشق محمدرضا لطفی 03:02
4
رمز عشق (داد)
رمز عشق محمدرضا لطفی 03:10
5
فرود
رمز عشق محمدرضا لطفی 01:24
6
چهارمضراب
رمز عشق محمدرضا لطفی 04:49
7
دلکش (قسمت اول)
رمز عشق محمدرضا لطفی 01:24
8
در این عشق بمیرید
رمز عشق محمدرضا لطفی 05:54
9
دلکش (قسمت دوم)
رمز عشق محمدرضا لطفی 02:31
10
چهارمضراب دلکش
رمز عشق محمدرضا لطفی 04:03
11
خرابات‌خوانی
رمز عشق محمدرضا لطفی 03:56
12
ذکر
رمز عشق محمدرضا لطفی 04:20
13
فرود
رمز عشق محمدرضا لطفی 02:03
14
پیش‌درآمد
رمز عشق محمدرضا لطفی 05:33
15
گُل‌عُذار
رمز عشق محمدرضا لطفی 08:28
16
درآمد دشتی
رمز عشق محمدرضا لطفی 02:53
17
رقص پرندگان
رمز عشق محمدرضا لطفی 07:06
18
فرود سارنگ
رمز عشق محمدرضا لطفی 00:40
19
اوج
رمز عشق محمدرضا لطفی 03:29
20
درد عشقی کشیده‌ام (سلمک)
رمز عشق محمدرضا لطفی 06:08
21
رضوی
رمز عشق محمدرضا لطفی 01:06
22
چهارمضراب فرود
رمز عشق محمدرضا لطفی 03:20
نظر کاربران