آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی
سبک: سمفونیک
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 23/ 4/ 1380
ناشر: ماهور

آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی

منوچهر صهبایی

تعداد آرا: 82
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
سوئیت بیژن و منیژه برای ارکستر سازهای زهی
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 04:19
2
سوئیت بیژن و منیژه برای ارکستر سازهای زهی
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 05:39
3
سوئیت بیژن و منیژه برای ارکستر سازهای زهی
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 02:28
4
سوئیت بیژن و منیژه برای ارکستر سازهای زهی
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 01:26
5
سوئیت بیژن و منیژه برای ارکستر سازهای زهی
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 04:39
6
شُلیل و دیوانه (ورسیون بدون گروه کر)
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 05:26
7
شُلیل و دیوانه (ورسیون بدون گروه کر)
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 06:47
8
دو موومان برای ارکستر سازهای زهی
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 05:23
9
دو موومان برای ارکستر سازهای زهی
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 04:03
10
کاپریس ایرانی برای ارکستر سازهای زهی
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 10:45
11
اینترلود برای پیانو ارکستر سازهای زهی و سازهای کوبه‌ای
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی منوچهر صهبایی 12:58
نظر کاربران