آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2)
سبک: سمفونیک
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 20/ 5/ 1381
ناشر: ماهور

آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2)

منوچهر صهبایی

تعداد آرا: 146
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تابلوهای ایرانی نیایش
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 06:10
2
تابلوهای ایرانی نیایش
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 04:20
3
تابلوهای ایرانی نیایش
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 05:09
4
تابلوهای ایرانی نیایش
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 03:10
5
تابلوهای ایرانی نیایش
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 05:06
6
نیایش
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 10:43
7
بومی‌وار
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 06:13
8
بومی‌وار
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 03:12
9
بومی‌وار
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 05:34
10
روندو کاپریچوزو
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 06:51
11
دلتا برای ابو آ، سازهای کوبه‌ای و ارکستر سازهای زهی
آثار سمفونیک آهنگ‌سازان ایرانی (2) منوچهر صهبایی 12:29
نظر کاربران