تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2

علی‌اکبر شهنازی

تعداد آرا: 161
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
آواز افشاری
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 03:50
2
آواز بیات ترک
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 06:57
3
دستگاه شور
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 05:16
4
دستگاه شور
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 04:19
5
دستگاه شور (تصنیف)
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 03:33
6
آواز افشاری «تصنیف نکنم اگر چاره»
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 03:41
7
آواز افشاری
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 03:10
8
آواز بیات کُرد
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 05:07
9
دستگاه سه‌گاه به‌یاد میرزاحسینقلی
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 07:50
10
دستگاه سه‌گاه «تصنیف گر ماه من»
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 03:42
11
آواز اصفهان
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 06:22
12
دستگاه چهارگاه «تصنیف بده ساقی»
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 04:05
13
دستگاه ماهور (آهنگ بدیع به همراه ویلن ابراهیم منصوری)
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 03:54
14
دستگاه ماهور (مارش افتتاح به همراه ویلن ابراهیم منصوری)
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 04:05
15
دستگاه ماهور
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 08:05
نظر کاربران