میهمانی طولانی غمناک

احمدرضا احمدی

تعداد آرا: 268
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
جسم تهی
میهمانی طولانی غمناک احمدرضا احمدی 03:35
2
به لیندسی
میهمانی طولانی غمناک احمدرضا احمدی 03:28
3
دختر چوپان
میهمانی طولانی غمناک احمدرضا احمدی 02:06
4
قطارها
میهمانی طولانی غمناک احمدرضا احمدی 02:51
5
قوها بر باد سوارند
میهمانی طولانی غمناک احمدرضا احمدی 02:50
6
به جایی که بدان سفر نکرده‌ام
میهمانی طولانی غمناک احمدرضا احمدی 04:06
7
اولین روز
میهمانی طولانی غمناک احمدرضا احمدی 03:48
8
مهمانی طولانی غمناک
میهمانی طولانی غمناک احمدرضا احمدی 01:55
9
ژوزه
میهمانی طولانی غمناک احمدرضا احمدی 04:50
10
سنگی سیاه بر فراز سنگی سپید
میهمانی طولانی غمناک احمدرضا احمدی 02:53
11
سوگچامه
میهمانی طولانی غمناک احمدرضا احمدی 04:53
12
باربارا
میهمانی طولانی غمناک احمدرضا احمدی 05:07
نظر کاربران