بر سماع تنبور

علیرضا قربانی، گروه شمس

تعداد آرا: 339
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیشواز
بر سماع تنبور علیرضا قربانی 02:51
2
آن سو مرو
بر سماع تنبور علیرضا قربانی 07:45
3
بر سماع
بر سماع تنبور علیرضا قربانی 03:38
4
در کوی عشق
بر سماع تنبور علیرضا قربانی 06:58
5
تک‌نوازی تنبور
بر سماع تنبور علیرضا قربانی 03:00
6
آوازی برای تو
بر سماع تنبور علیرضا قربانی 02:05
7
پیش درآمد برای تو
بر سماع تنبور علیرضا قربانی 03:37
8
برای تو
بر سماع تنبور علیرضا قربانی 09:37
9
تک‌نوازی تنبور
بر سماع تنبور علیرضا قربانی 02:21
10
آواز عاشقی
بر سماع تنبور علیرضا قربانی 01:57
11
تا عاشقی
بر سماع تنبور علیرضا قربانی 09:16
12
تک‌نوازی تنبور
بر سماع تنبور علیرضا قربانی 03:18
13
آواز این کیست
بر سماع تنبور علیرضا قربانی 02:45
14
نیمه شبان
بر سماع تنبور علیرضا قربانی 07:41
نظر کاربران