دیگه مشکی نمی‌پوشم!

رضا صادقی

تعداد آرا: 209
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چراغارو خاموش کن
دیگه مشکی نمی‌پوشم! رضا صادقی 04:02
2
یادگاری
دیگه مشکی نمی‌پوشم! رضا صادقی 05:30
3
سرت سلامت
دیگه مشکی نمی‌پوشم! رضا صادقی 03:32
4
خرابم نکن
دیگه مشکی نمی‌پوشم! رضا صادقی 04:28
5
دیگه مشکی نمی‌پوشم
دیگه مشکی نمی‌پوشم! رضا صادقی 03:09
6
دلیل بودن
دیگه مشکی نمی‌پوشم! رضا صادقی 03:00
7
شیر خسته
دیگه مشکی نمی‌پوشم! رضا صادقی 04:14
8
دروغ گفت
دیگه مشکی نمی‌پوشم! رضا صادقی 05:08
9
جان دل (بندرعباسی)
دیگه مشکی نمی‌پوشم! رضا صادقی 04:22
10
زبون آسمون
دیگه مشکی نمی‌پوشم! رضا صادقی 05:27
11
حق باتو بودن
دیگه مشکی نمی‌پوشم! رضا صادقی 04:37
12
دلم گفت
دیگه مشکی نمی‌پوشم! رضا صادقی 04:12
13
خوب و بد
دیگه مشکی نمی‌پوشم! رضا صادقی 04:12
14
چراغارو خاموش کن
دیگه مشکی نمی‌پوشم! رضا صادقی 03:11
نظر کاربران