شب...، سکوت، کویر

محمدرضا شجریان

تعداد آرا: 264
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
سکوت شب
شب...، سکوت، کویر محمدرضا شجریان 03:49
2
کویر
شب...، سکوت، کویر محمدرضا شجریان 06:21
3
ساز و آواز
شب...، سکوت، کویر محمدرضا شجریان 08:30
4
شب کویر
شب...، سکوت، کویر محمدرضا شجریان 02:10
5
درنا (قوشمه خراسانی)
شب...، سکوت، کویر محمدرضا شجریان 02:28
6
ساز و آواز (آواز بر اساس قطعۀ درنا)
شب...، سکوت، کویر محمدرضا شجریان 02:27
7
بارون
شب...، سکوت، کویر محمدرضا شجریان 04:30
8
دوتار (استاد حاجی‌قربان)
شب...، سکوت، کویر محمدرضا شجریان 02:08
9
طُرقه (چهارمضراب سه‌تار)
شب...، سکوت، کویر محمدرضا شجریان 06:15
10
ساز و آواز
شب...، سکوت، کویر محمدرضا شجریان 10:49
11
شرنگ (چهارمضراب سازها)
شب...، سکوت، کویر محمدرضا شجریان 06:50
12
ای عاشقان
شب...، سکوت، کویر محمدرضا شجریان 06:08
نظر کاربران