غوغای عشقبازان

محمدرضا شجریان

تعداد آرا: 207
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
قطعه «دیدار»
غوغای عشقبازان محمدرضا شجریان 04:45
2
آواز بر قطعه دیدار
غوغای عشقبازان محمدرضا شجریان 08:54
3
قطعۀ پنج‌ضربی
غوغای عشقبازان محمدرضا شجریان 01:53
4
ادامه قطعه پنج‌ضربی
غوغای عشقبازان محمدرضا شجریان 03:35
5
آواز دیلمان
غوغای عشقبازان محمدرضا شجریان 02:42
6
تصنیف شور «در فراق»
غوغای عشقبازان محمدرضا شجریان 11:43
7
ساز و آواز افشاری
غوغای عشقبازان محمدرضا شجریان 07:21
8
چهارمضراب افشاری «رقص پروانه»
غوغای عشقبازان محمدرضا شجریان 05:17
9
ادامه ساز و آوز
غوغای عشقبازان محمدرضا شجریان 07:03
10
تصنیف افشاری «ساقیا»
غوغای عشقبازان محمدرضا شجریان 09:24
11
ساز و آواز قرایی
غوغای عشقبازان محمدرضا شجریان 04:53
12
تصنیف افشاری «بادۀ عشق»
غوغای عشقبازان محمدرضا شجریان 09:13
نظر کاربران