دلشدگان
آهنگ‌ساز: حسین علیزاده
سبک: سنتی
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1371
ناشر: دل‌آواز

دلشدگان

محمدرضا شجریان

تعداد آرا: 219
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تار و پود
دلشدگان محمدرضا شجریان 02:45
2
گل‌چهره
دلشدگان محمدرضا شجریان 02:13
3
مرثیه
دلشدگان محمدرضا شجریان 03:35
4
گل‌چهره
دلشدگان محمدرضا شجریان 00:20
5
تار و پود
دلشدگان محمدرضا شجریان 01:15
6
خیال
دلشدگان محمدرضا شجریان 00:41
7
عروسی
دلشدگان محمدرضا شجریان 00:48
8
ضیافت
دلشدگان محمدرضا شجریان 03:55
9
پیمانۀ عشق
دلشدگان محمدرضا شجریان 03:03
10
دلشدگان
دلشدگان محمدرضا شجریان 01:25
11
تصنیف «دلشدگان»
دلشدگان محمدرضا شجریان 03:46
12
امید عشق
دلشدگان محمدرضا شجریان 03:55
13
رؤیای تنبک
دلشدگان محمدرضا شجریان 01:05
14
خاطره
دلشدگان محمدرضا شجریان 01:07
15
پاسبان حرم دل
دلشدگان محمدرضا شجریان 05:41
16
تصنیف «امید عشق»
دلشدگان محمدرضا شجریان 03:27
17
عروج
دلشدگان محمدرضا شجریان 02:05
18
غلام چشم
دلشدگان محمدرضا شجریان 04:46
19
بازگشت
دلشدگان محمدرضا شجریان 02:20
20
مرثیه
دلشدگان محمدرضا شجریان 02:27
21
همدلی
دلشدگان محمدرضا شجریان 00:38
22
وداع
دلشدگان محمدرضا شجریان 00:33
23
مارش عزا
دلشدگان محمدرضا شجریان 03:17
24
گل‌چهره
دلشدگان محمدرضا شجریان 00:54
نظر کاربران