آهنگ وفا

محمدرضا شجریان، همایون شجریان

تعداد آرا: 223
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد
آهنگ وفا محمدرضا شجریان 01:35
2
تک‌نوازی تار
آهنگ وفا محمدرضا شجریان 00:36
3
تصنیف «شب وصل»
آهنگ وفا محمدرضا شجریان 06:37
4
ساز و آواز
آهنگ وفا محمدرضا شجریان 09:25
5
ساز و آواز
آهنگ وفا محمدرضا شجریان 05:02
6
تک‌نوازی تنبک
آهنگ وفا محمدرضا شجریان 02:41
7
تصنیف «ز دست محبوب»
آهنگ وفا محمدرضا شجریان 04:05
8
تک‌نوازی بربط
آهنگ وفا محمدرضا شجریان 02:17
9
ساز و آواز
آهنگ وفا محمدرضا شجریان 07:56
10
تصنیف «آهنگ وفا»
آهنگ وفا محمدرضا شجریان 03:55
11
تک‌نوازی تار
آهنگ وفا محمدرضا شجریان 02:17
12
ساز و آواز
آهنگ وفا محمدرضا شجریان 07:53
13
تصنیف «ز من نگارم»
آهنگ وفا محمدرضا شجریان 04:50
14
رنگ شهر آشوب
آهنگ وفا محمدرضا شجریان 01:20
نظر کاربران