دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی)
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1391
ناشر: چهارباغ

دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی)

جلیل شهناز، علی رستمیان

تعداد آرا: 180
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چهارمضراب رقص گل‌ها
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 03:35
2
چهارمضراب دل‌آرا
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 03:37
3
درآمد بیات ترک
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:08
4
درآمد اول
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:18
5
درآمد دوم
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:00
6
جامه‌دران
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:46
7
ابول چپ (نیشابورک)
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 00:49
8
چهارمضراب نیشابورک
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:29
9
شکسته
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:33
10
ادامۀ شکسته
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:20
11
حصار و فرود
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:13
12
فرود به بیات ترک
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:38
13
شهابی
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:56
14
قطار
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:24
15
دشتی
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 00:46
16
ادامه دشتی
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 00:14
17
دوگاه
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 00:25
18
چهارمضراب
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:29
19
مثنوی
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 03:20
20
درآمد و چهارمضراب همراه با تنبک
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 03:40
21
درآمد دشتی
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 02:00
22
درآمد اول
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 00:52
23
درآمد دوم
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:05
24
بیات راجه
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:41
25
راجه و فرود به دشتی
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:51
26
سارنگ
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 00:35
27
زیرکش سلمک، سارنگ و فرود به شور
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:37
28
درآمد و عشاق
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 02:33
29
ادامۀ عشاق
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 00:40
30
چهارمضراب همراه با تنبک
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 03:05
31
عشاق به شور
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:11
32
قرچه و رضوی و فرود به دشتی
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 02:10
33
سارنگ و زجه
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 00:56
34
سارنگ و فرود نوع دیگر
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:45
35
پشت صحنۀ بم خوانی در شور لا، دشتی می
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 04:09
نظر کاربران