دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری)
خواننده: علی رستمیان
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1391
ناشر: چهارباغ

دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری)

جلیل شهناز، علی رستمیان

تعداد آرا: 112
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چهارمضراب رقص پروانه
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 05:16
2
چهارمضراب، تار و تنبک شیدایی
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 03:34
3
درآمد اول
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 00:52
4
درآمد دوم
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 02:44
5
جامه‌دران
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 01:34
6
نیشابورک
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 01:41
7
درآمد عراق
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 00:28
8
چهارمضراب تار و تنبک عراق
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 02:35
9
حزین
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 01:21
10
عراق
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 01:11
11
نهیب
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 01:19
12
عراق و فرود
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 01:45
13
اشاره به جامه‌دران و فرود
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 00:47
14
رهاب
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 01:40
15
صدری
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 02:05
16
مثنوی پیچ
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 04:49
17
چهارمضراب تار و تنبک
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 01:21
18
پشت صحنۀ مجموعۀ آینده (مثنوی، بیات ترک)
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 03:02
19
پشت صحنۀ مجموعۀ آینده (آواز همایون لا کرن)
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 14:40
نظر کاربران