مضراب در مضراب
نوازنده: حامد جوکار
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 22/ 7/ 1391
ناشر: ماهور

مضراب در مضراب

حامد جوکار

تعداد آرا: 145
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دستگاه شور (آقاحسین‌قلی) 1
مضراب در مضراب حامد جوکار 02:18
2
دستگاه شور (آقاحسین‌قلی) 2
مضراب در مضراب حامد جوکار 02:11
3
دستگاه ماهور (آقاحسین‌قلی) 1
مضراب در مضراب حامد جوکار 03:50
4
دستگاه ماهور (آقاحسین‌قلی) 2
مضراب در مضراب حامد جوکار 04:06
5
دستگاه ماهور (آقاحسین‌قلی) 3
مضراب در مضراب حامد جوکار 04:11
6
دستگاه سه‌گاه (آقا حسین‌قلی) 1
مضراب در مضراب حامد جوکار 03:49
7
دستگاه سه‌گاه (آقا حسین‌قلی) 2
مضراب در مضراب حامد جوکار 03:24
8
دستگاه سه‌گاه (آقا حسین‌قلی) 3
مضراب در مضراب حامد جوکار 03:17
9
آواز بیات ترک (علی‌اکبر شهنازی) 1
مضراب در مضراب حامد جوکار 03:12
10
آواز بیات ترک (علی‌اکبر شهنازی) 2
مضراب در مضراب حامد جوکار 01:55
11
آواز بیات ترک (علی‌اکبر شهنازی) 3
مضراب در مضراب حامد جوکار 02:32
12
آواز بیات ترک (علی‌اکبر شهنازی) 4
مضراب در مضراب حامد جوکار 00:12
13
آواز بیات ترک (علی‌اکبر شهنازی) 5
مضراب در مضراب حامد جوکار 01:15
14
آواز بیات ترک (علی‌اکبر شهنازی) 6
مضراب در مضراب حامد جوکار 01:13
15
آواز بیات ترک (علی‌اکبر شهنازی) 7
مضراب در مضراب حامد جوکار 02:25
16
آواز بیات ترک (علی‌اکبر شهنازی) 8
مضراب در مضراب حامد جوکار 02:22
17
آواز بیات ترک (علی‌اکبر شهنازی) 9
مضراب در مضراب حامد جوکار 02:45
18
آواز بیات ترک (علی‌اکبر شهنازی) 10
مضراب در مضراب حامد جوکار 02:08
19
آواز بیات ترک (علی‌اکبر شهنازی) 11
مضراب در مضراب حامد جوکار 02:36
نظر کاربران